Monograph "PROCESSES OF HUMANIZATION AND HUMANITARIZATION OF EDUCATION"

Authors Sakun A.V., Kivlyuk O.P., Nesterova M.O.

 

УДК 378:101(477)

 

Колектив авторів:

 

А.В. Сакун – д-р філос. наук, доц., керівник авт. кол;

 

О.П. Кивлюк – д-р філос. наук, проф.;

 

М.О. Нестерова – д-р філос. наук, проф.;

 

Т.М. Власюк – канд. екон. наук, доц;

 

Т.І. Кадлубович – канд. політ. наук, доц.;

 

А.В. Колодяжна – канд. психол. наук, доцент;

 

Р.В. Множинська – канд.. філос. наук, доц.;

 

Ф.М. Проданюк. – канд. іст. наук, доц.;

 

О.І. Хромова – канд. філос. наук, доц.;

 

Д.С. Черняк – канд. соц. наук, доц.;

 

Н.В. Грєбєннікова – ст. викл.;

 

А.С. Волос – аспірант

 

 

 

Рецензенти:

 

В.Г. Воронкова – д-р філос. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету;

 

П.М. Котляров – д-р іст. наук, доц., завідувач кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 

Д.Б. Свириденко – д-р філос. наук, доц., проф. кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

 

 

 

Рекомендовано Вченою радою

 

Київського національного університету технологій та дизайну

 

(Протокол № 2 від 23 вересня 2020 р.)

 

ПРОЦЕСИ ГУМАНІЗАЦІЇ

ТА

ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ОСВІТИ

 

download content 

Монографія